Een holistische benadering

Een holistische en complete benadering van de wetenschap van het leven

Ayurveda Specialist gaat ervan uit dat gezondheid niet alleen door lichamelijke factoren wordt bepaald. Ook is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte. Als we niet leren hoe we met stress en negativiteit om moeten gaan, blijven de oorzaken van ziekte altijd aanwezig. Als er evenwicht is tussen lichaam en geest, gevoel en intellect, intentie en actie, en de mens en zijn omgeving, verdwijnen ook deze oorzaken. Door de verbinding van ayurveda met ademhalingstrainingen en yoga-oefeningen ontstaat een uniek aanbod dat de filosofie van eenheid, die yoga is, verwezenlijkt.

Meditatie

Een geest die in het nu is, alert, zonder opwinding, aarzeling of anticipatie, is meditatie. In meditatie is het lichaam in diepe rust en wordt de geest teruggeleid naar zijn bron. De eerste stap is ontspanning, en de laatste stap is ook ontspanning. Meditatie betekent niet ergens anders naartoe gaan; het is diep naar binnen duiken. Via meditatiecursussen leer je de techniek van moeiteloos mediteren.

Adem

Als ons hoofd vol zit met te veel indrukken en gedachten, dan verzwakt dit ons immuunsysteem en bereidt dit ons lichaam voor op ziekte. Als de geest helder en kalm is neemt de weerstand van het lichaam toe en wordt ziekte uit het lichaam geweerd. Adem is de schakel tussen lichaam en geest en ook de sleutel tot het omgaan met onze gedachten en emoties. De juiste toepassing van ademtechnieken en meditatie brengt de geest tot rust, bevrijdt lichaam en geest van stress en helpt ons beter om te gaan met belastende gevoelens en uitdagende situaties.

Dienstbaarheid

Ayurveda Specialist steunt, o.a. door middel van haar inkoopbeleid, graag organisaties en bedrijven die wereldwijd humanitaire en duurzame ontwikkelingsprojecten opstarten om mensen in nood te ondersteunen, armoede te bestrijden en milieu en duurzaamheid te bevorderen.

Viering

Het doel van gezondheid is om het leven niet alleen te leven, maar daadwerkelijk te vieren. Een ware viering is meer dan een feestje. Een viering van lichaam, geest en ziel die mensen verbindt en bevrijdt van trauma’s uit het verleden, is heilig. Dan wordt viering een geschenk aan de samenleving. Spiritualiteit is een harmonieuze verbinding tussen uiterlijke stilte en innerlijke viering, maar ook van innerlijke stilte en uiterlijke viering!

Ayurveda

Ayurveda helpt lichaam en geest gezond te maken door verstoringen in de doshas pitta, vata en kapha weer in balans te brengen.

Voeding

Wat we eten is niet alleen van grote invloed op onze lichamelijke gezondheid, maar ook op onze emoties en gedachten. Daarom is voeding een van de kernpunten van ayurveda. Hier wordt de mate waarin voeding gezond is afgemeten aan de drie categorieën satva, rajas en tamas. Tamas voeding maakt ons lusteloos en traag, terwijl rajas voedsel leidt tot activiteit of rusteloosheid. Satva voeding daarentegen maakt ons licht, energiek en enthousiast. Daarnaast zijn de individuele constitutie en de eventuele onbalans in de doshas van belang voor de vraag of iets gezond is: wat goed is voor de een is misschien helemaal niet goed voor de ander. Zo zijn er veel richtlijnen over voeding die grondige kennis van ayurveda en iemands individuele constitutie vragen. De ayurvedisch specialisten van Ayurveda Specialist beschikken over de juiste kennis om van voedsel een natuurlijke genezer te maken. (Tips & recepten)

Wijsheid

De kennis van ayurveda is al duizenden jaren geleden beschreven in de Veda’s. Daarnaast bevatten de oude geschriften kennis over alle aspecten van het leven, van de microkosmos tot de macrokosmos.

 

Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) erkent ayurveda als ’s werelds oudste wetenschappelijke en holistische gezondheidssysteem. Vertaald vanuit het Sanskriet betekent ayurveda ‘de wetenschap van het leven’ (ayur betekent ‘lang leven’ of ‘leven’ en veda betekent ‘wetenschap’).

Herkomst

De kennis van ayurveda werd mondeling doorgegeven tot deze meer dan 5000 jaar geleden op schrift werd vastgelegd. De oudst bekende teksten over ayurveda zijn de Charaka Samhita, Sushruta Samhita en de Ashtanga Hrudaya. Deze teksten beschrijven in detail de effecten van de vijf elementen in het kosmische systeem – aarde, water, lucht, vuur en ether – op ons individuele systeem en verklaren de noodzaak van het in balans houden van deze elementen voor een gezond en gelukkig leven. De kracht van een goede gezondheid ligt in deze balans die wordt bereikt door het gebruik van middelen en principes uit de natuur.

Relevant voor nu

We leven in een moderne en dynamische maatschappij, waarin vernieuwingen en veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Hierdoor kan het natuurlijke ritme van het leven verstoord worden en uit balans raken. De fysieke manifestatie van deze verstoring noemen we ziekte. Terwijl reguliere geneeskunde zich over het algemeen richt op het behandelen van ziekte geeft ayurveda ons de kennis over het voorkomen ervan en het verwijderen van de oorzaak wanneer zich toch een ziekte manifesteert.

Ayurveda hanteert geen algemene maar individuele criteria voor gezondheid. Sommige mensen hebben een warme omgeving nodig, anderen hebben liever een koude omgeving. Ieder mens is uniek. Voor een ayurvedisch arts draait geneeskunde daarom altijd om de persoon en niet om de ziekte.

 

 

 

Onze natuurlijke constitutie of de kwaliteiten waarmee we zijn geboren, wordt prakriti genoemd. Deze constitutie wordt gevormd door de subtiele kwaliteiten van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether of ruimte. Volgens ayurveda wordt elk mens door bepaalde elementen meer beïnvloed dan andere. De verhouding van de elementen wordt benoemd in drie ‘dosha’s’:

 

  • vata dosha, waarin de elementen lucht en ruimte domineren
  • pitta dosha, waarin de elementen vuur en water domineren
  • kapha dosha, waarin de elementen aarde en water domineren

 

De verhouding van de elementen op het moment van de conceptie zijn bepalend voor de persoonlijke constitutie van elk individu. Je bent altijd een combinatie van de drie dosha’s, maar één of twee ervan zullen je persoonlijkheid domineren.

 

De dosha heeft niet alleen een uitwerking op de vorm van het lichaam, maar ook op bepaalde eigenschappen of neigingen ervan zoals de voorkeur voor bepaald voedsel en de spijsvertering. De dosha beïnvloedt ook het karakter en de emoties. Zo is bijvoorbeeld het element aarde bij mensen met kapha dosha herkenbaar in hun solide, robuuste lichaamstype, de neiging tot een tragere spijsvertering, hun goede geheugen en hun emotionele gelijkmatigheid.

 

Bij de meeste mensen bestaat de prakriti uit een combinatie van twee dosha’s. Mensen met bijvoorbeeld een pitta-kapha-constitutie hebben zowel de eigenschappen van pitta dosha als kapha dosha, waarbij pitta domineert.

 

Ayurveda zegt dat elke ziekte het gevolg is van een onbalans in de persoonlijke constitutie en richt zich op het herstel van deze balans. Wanneer we de eigenschappen van onze eigen constitutie begrijpen zijn we ook zelf beter in staat om datgene te doen wat ons in balans houdt.

 

De kwaliteiten van vata, pitta en kapha

Vata

Vata betreft beweging en beheerst onze motoriek, de zenuwimpulsen. Het is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ademhaling, stoelgang en bloedsomloop.

Kenmerken: lichtheid, droogte, koelte. De geest is beweeglijk, fantasierijk en helder.

Fysieke eigenschappen van vata zijn: relatief minder vuur, dus meer kou, vooral in handen en voeten. Weinig vet, tenger en minder geaard (minder aarde) en droog (minder water), gevoelig voor wind en kou en voor koud en licht voedsel.

Bij onbalans: onrustig slapen, neiging tot irritatie, nervositeit en rusteloosheid. De vata-huid is normaal tot droog, heeft weinig talgproductie en is zeer vochtarm.

Pitta

Pitta stuurt transformatie, perceptie, de spijsvertering en hormonen. Het bloed is een belangrijke zetel van pitta. Het regelt ook de lichaamstemperatuur.

Kenmerken: warmte, lichtheid en vochtigheid. Een pitta-type is energiek, dynamisch, intelligent, ordelijk en efficiënt.

Fysieke eigenschappen van pitta zijn: een normale tot gevoelige, roodachtige huid, heeft het meestal warm en last van branderige klachten. Er is relatief weinig aarde, lucht en ether waardoor het vuur gemakkelijk kan overheersen. Meestal zijn pitta-types gemiddeld en sierlijk van lichaamsbouw. Ze hebben een sterke en snelle spijsvertering (vuurelement).

Bij onbalans: veel hitte, aanleg voor hoge bloeddruk door overmatige activiteit en boosheid, eczeem en andere huidklachten.

Kapha

Kapha vormt de structuur en smering van het lichaam en beheerst het beendergestel en het spierstelsel. Ook de vocht- en slijmhuishouding zoals het lymfevocht of de slijmvliezen staan onder invloed van kapha.

Kenmerken: zwaarte, olieachtigheid, traagheid, koelte, vergevingsgezindheid, goed geheugen, veel slaap. Iemand met een kapha-constitutie heeft een glanzende huid, dik haar, krachtige tanden en nagels en een zachte glans in de ogen.